Regulamin sklepu internetowego PM Rider

1. Warunki ogólne

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta („Ty”, „Ciebie”) w firmie PM Rider sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 5, NIP: 8992859237, REGON: 382770147, KRS: 0000775089 („PM Rider”, „nas” lub „my”) na stronie internetowej firmy PM Rider sp. z o.o., na stronie dla urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, katalogu bądź telefonicznie (łącznie „pmrider.pl”).

Korzystając ze strony pmrider.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

Zamówienia mogą składać jedynie osoby pełnoletnie, które nie są pod opieką prawną opiekuna i są zameldowane lub mieszkają w Polsce.

Dostępność produktów i usług na stronie pmrider.pl w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie pmrider.pl w momencie składania zamówienia.

2. Ceny i koszty dostawy

Ceny wyświetlane na stronie pmrider.pl zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy.

PM Rider udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

 • Wysyłka firmą kurierską DPD (koszt przesyłki kurierem DPD 25zł).
 • W przypadku wysyłki rowerów marki Trek, Diamant oraz Electra – koszt przygotowania roweru oraz wysyłki to 150zł, niezależnie od wartości zamówienia.
 • Odbiór osobisty – w dni robocze, w godzinach od 11:00 do 19:00, sobota, w godzinach 11:00 do 15:00.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Składanie zamówień/zakończenie umowy

Zamówienia można składać na stronie pmrider.pl lub telefonicznie.

Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Gdybyśmy otrzymali już płatność za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, powiadomimy Cię o tym w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

4. Rezygnacja z zamówienia / odstąpienie od umowy

Możesz anulować zamówienie lub zrezygnować z niego w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Gdyby zamówienie zostało opłacone wcześniej, otrzymasz zwrot kosztu zamówienia oraz kosztu standardowej dostawy PM Rider. Nie ponosimy natomiast kosztu przesyłki zwrotnej. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać część zamówienia i zwrócić tylko niektóre jego elementy, koszt dostawy nie zostanie zwrócony. Pełne Zasady zwrotów można znaleźć na stronie pmrider.pl.

Jeśli chcesz anulować lub zwrócić swoje zamówienie, poinformuj nas o tym pisemnie. Najlepiej odesłać pocztą dołączony do zamówienia formularz zwrotu. Możesz też wysłać odpowiednie pismo do PM Rider sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 5, NIP: 899-285-92-37,  REGON: 382770147, lub na adres sklepinternetowy@pmrider.pl. Inna możliwość to wypełnienie i odesłanie standardowego formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W każdym wypadku należy zwrócić zamówione produkty zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej, w ciągu 14 dni – zgodnie z zapisami w punkcie 5.1 powyżej. Podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności (albo, jeśli produkty nie zostały jeszcze opłacone, zmodyfikujemy odpowiednio stan Twojego konta Klienta) najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów lub potwierdzenia ich odesłania. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zwrot może zostać przekazany w inny sposób. W żadnym wypadku nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj o tym firmę PM Rider sp. z o.o.. i zwróć go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej. Firma PM Rider sp. z o.o. zwraca pełen koszt wadliwych produktów. Niniejsze zapisy nie ograniczają żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.

5. Zwroty

Firma PM Rider sp. z o.o. gwarantuje pełen zwrot kosztów zgodnie z zapisami punktu 5 (Rezygnacja z zamówienia) pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.

W przypadku zwrotu zamówienia należy wypełnić formularz dostępny klikając w ten link: kliknij tutaj.

6. Metody płatności

PM Rider udostępnia następujące sposoby płatności:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od 25 złotych.
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Numer rachunku: BANK PKO Bank Polski S.A: Nr. rachunku: 58 1020 5242 0000 2802 0449 1874 od 20 złotych.
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl na stronie internetowej http://www.payu.pl/.
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
 • Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

7. Nasza odpowiedzialność

Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy PM Rider sp. z o.o. w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Firma PM Rider ponosi odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia wynikające z jej zaniedbania lub zaniedbania jej pracowników bądź przedstawicieli. Nie dążymy do wyłączenia odpowiedzialności za przedstawienie informacji w sposób niezgodny z prawem przez firmę PM Rider sp. z o.o. albo jej pracowników bądź przedstawicieli. W wypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu odpowiadamy jedynie za straty, które są – w rozsądnym zakresie – możliwymi do przewidzenia konsekwencjami takiego złamania zasad.

Z zastrzeżeniem punktu 8.1. firma PM Rider sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie będące efektem ubocznym straty głównej lub szkody – na przykład za utratę zysku lub możliwości biznesowych, za niedostarczenie produktu lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniem, na które nie mamy wpływu, między innymi przez pożar, powódź, burzę, zamieszki, zakłócenia porządku publicznego, wojnę, katastrofę nuklearną lub działalność terrorystyczną.

Z zastrzeżeniem punktu 7.1. maksymalna odpowiedzialność firmy PM Rider sp. z o.o. za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złożenia zamówienia na stronie pmrider.pl nie może przekraczać całkowitego kosztu zamówienia.

8. Kolory

Dokładamy starań, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Nie możemy zagwarantować, że Twój komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.

9. Gwarancja

W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad zakupionego produktu firma PM Rider sp. z o.o. przestrzega praw ustawowo przysługujących Klientowi. W wypadku reklamacji widocznych wad materiałowych lub wykonania dostarczonych produktów, w tym wad powstałych podczas transportu, należy jak najszybciej odesłać produkt i poinformować firmę PM Rider o jego wadach za pomocą dostępnego formularza: kliknij tutaj, żeby pobrać formularz.

11. Rozdzielność postanowień

Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niedozwoloną lub nieważną przez jakikolwiek sąd lub urząd regulacji, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać.

12. Własność praw

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw autorskich na stronach pmrider.pl są własnością firmy PM Rider sp. z o.o. oraz jej podmiotów zależnych lub licencjodawców. Jakiekolwiek wykorzystanie strony pmrider.pl lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie tej zawartości – częściowo lub w całości – w celu innym niż prywatny i niekomercyjny, jest zakazane bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy PM Rider sp. z o.o.

13. Dane firmy

PM Rider sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 5
NIP: 8992859237
REGON: 382770147
KRS: 0000775089
Polska

E-mail: sklepinternetowy@pmrider.pl